Projekt POC REGION VENETO

ÚŽASNÉ VENETO

PROJEKT FINANCOVANÝ REGIONEM VENETO POC

POC – Operační program Doplňkový k ERDF 2014-2020. DGR n. 1392 ze dne 16. září 2020.
Akce 3.3.4/D „Výzva k aktivaci, rozvoji, konsolidaci agregací malých a středních podniků pro intervence na národních a mezinárodních trzích, které podporují obnovu turistické poptávky po destinacích a turistických produktech regionu v souladu s koordinovaným obrazem regionu Benátsko „Veneto, země Benátky“. Celkové odhadované výdaje 223.750,41 172.400,29 EUR – požadovaná částka podpory XNUMX XNUMX.

Cílem projektu je posílit historické, přírodní, umělecké a kulturní dědictví Benátska se zaměřením na památky UNESCO. Předpokládá se spolupráce mezi místními malými a středními podniky, které budou dohlížet a nabízet odborné znalosti v oblasti cestovního ruchu. Pro provozovatele cestovního ruchu bude vytvořena prezentace se sekcemi věnovanými teritoriu, itinerářům, destinacím a podnikům a bude aktivována interaktivní prezentace pro podniky a společné marketingové akce s regionálními leteckými společnostmi a letišti. Online workshopy jsou plánovány pro propojení obchodní sítě s mezinárodními nákupčími.

Zpět na začátek